ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Sat Jun 27 2020 13:24:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / تاکید رهبری بر ادامه مبارزه با فساد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.