ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Sun Jun 28 2020 03:40:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / از ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی تا پیشتازی بایدن در آمریکا    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.