شمانیوز / سیاسی

{{ formatDate('Sun Jun 28 2020 19:16:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

محکومیت منتشرکننده خبر بازداشت دادستان سابق تهران


منتشرکننده خبر بازداشت دادستان سابق تهران محکوم شد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.