ایسنا / عکس

{{ formatDate('Mon Jun 29 2020 09:14:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

کار در کارخانه در شرایط کروناییاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.