شمانیوز / اجتماعی

{{ formatDate('Mon Jun 29 2020 13:01:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

خبرخوش برای بازنشستگان | پرداخت وام 4 میلیون تومانی به بازنشستگان


دبیر کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: مبلغ وام بازنشستگان در سال جاری به چهار میلیون تومان رسیده است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.