ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Mon Jun 29 2020 19:42:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / بدترین بحران انسانی جهان، پیش ‌روی میلیون‌ها کودک یمنی    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.