ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Mon Jun 29 2020 23:34:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

مراکز علمی کاربردی به بهانه کرونا حق تعدیل نیرو ندارنداخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.