ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Tue Jun 30 2020 03:41:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

چشم و هم چشمی فضایی اتحادیه اروپا با آمریکا و چین!    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.