ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Tue Jun 30 2020 04:19:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

فرماندهان باید دغدغه صیانت از کارکنان را داشته باشند    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.