ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Tue Jun 30 2020 04:24:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

بیش از ۵۰۸ هزار نفر قربانی کروناویروس در جهاناخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.