ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Tue Jun 30 2020 05:01:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

افزایش موارد بستریِ بدحال و جوانِ کرونا / زنگ خطر در تهراناخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.