شمانیوز / اجتماعی

{{ formatDate('Tue Jun 30 2020 05:25:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

هورمون های بدن تان را با این ترفندها تنظیم کنید


هورمون ها از ایمنی بدن در مقابل عوامل بیرونی و درونی تا رفتار و احساسات ما را کنترل میکند. در واقع انگیزه، امید، کارکردن و احساسات ما توسط هورمون ها کنترل میشود. یکی از وظایف هورمون ها لاغری و کنترل آن است. هرگونه تغییر در هورمون ها میتواند رفایند کاهش وزن را با اختلال روبرو کند یا به کاهش و افزایش انرژی در ابتدای صبح کمک کند. در این مقاله به بررسی جامع تاثیر هورمون بر لاغری پرداختیم.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.