ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Tue Jun 30 2020 06:03:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

لزوم بررسی راه‌های شهری برای امدادرسانی سریع تر در بحران    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.