رصد اقتصادی / اجتماعی

{{ formatDate('Tue Jun 30 2020 06:07:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

علیرضا جاپلقی ، پارکور کار ایرانی در ترکیه دستگیر شد + فیلم


علیرضا جاپلقی پارکورسوار جنجالی ایرانی که بخاطر فیلم با دختر رقصنده در ارتفاع در تهران بازداشت شده بود بعد از آزادی از ایران به ترکیه فرار کرد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.