ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Tue Jun 30 2020 06:10:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

سلامت فدای اقتصاد نشود/وضعیت همه‌گیری کرونا نگران‌کننده استاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.