ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Wed Jul 29 2020 04:13:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / از تلاش برای آتش‌بس در پورتلند تا مبادله در کانال بشردوستانه با ایران    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.