ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Wed Jul 29 2020 12:31:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / روحانی: شایعه است؛ مگر می‌شود جنگل و کوه و دریا را وقف کرد؟    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.