ایسنا / عکس

{{ formatDate('Fri Jul 31 2020 12:22:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

آزمون ورودی مدارس سمپاد در ساوه    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.