ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Fri Jul 31 2020 13:07:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / تدفین قربانیان کرونا در شیرازاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.