ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Sat Aug 01 2020 10:12:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

اولتیماتوم کرونایی استاندار مرکزی/اعلام جرم کنیداخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.