ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Sat Aug 01 2020 11:12:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

یک جای کار می لنگد/عواقب بی توجهی به مصوبات ستاد کرونا دو هفته آینده معلوم می شوداخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.