ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Sat Aug 01 2020 11:54:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

کرونا نفس بیمارستان‌های فارس را به شماره انداختاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.