ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Sat Aug 01 2020 11:58:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

شیر مادر؛ حریف سرسخت ویروس تاجدار    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.