ایسنا / هنری

{{ formatDate('Sat Aug 01 2020 14:32:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

گیتی خامنه «دست کی بالا» را اجرا می کند    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.