ایسنا / عکس

{{ formatDate('Sat Aug 01 2020 15:52:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.