ایسنا / عکس

{{ formatDate('Mon Sep 14 2020 15:01:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

گوشه به گوشه ایران؛ «عامری» اهواز    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.