ستاره پارسی / سیاسی

{{ formatDate('Tue Sep 15 2020 09:30:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

39 رای به قاتل بودن نجفی و 27 رای قتل شبه عمد/جزئیات قتل میترا استاد


39 تن از قضات دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری را تایید کردند و به این ترتیب محمدعلی نجفی به جرم قتل عمد میترا استاد محکوم شد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.