شمانیوز / سیاسی

{{ formatDate('Tue Sep 15 2020 13:44:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

دیوان عالی کشور رای پرونده زم را صادر کرد


ریس دیوان عالی کشور گفت : رسیدگی به پرونده زم در دیوان عالی تمام شده است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.