مستقل آنلاین / ورزشی

{{ formatDate('Tue Sep 15 2020 19:40:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

3 گزینه نهایی نیمکت تراکتور


مسئولان باشگاه تراکتور در نظر دارند از بین مهدی تارتار، علی کریمی و علیرضا منصوریان یکی را به عنوان سرمربی انتخاب کنند.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.