ایسنا / عکس

{{ formatDate('Tue Sep 15 2020 21:11:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.