ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Wed Sep 16 2020 05:33:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

تحلیل وضعیت ترافیکی پایتخت/ بازگشایی مدارس ترافیک را افزایش نداد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.