ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Wed Sep 16 2020 06:28:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

فرمانده ناجا: نیازمند حمایت های قضائی هستیم    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.