ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Wed Sep 16 2020 07:06:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

وجود بیماری های زمینه ای در ۷۵ درصد از جوانان فوت شده بر اثر کرونااخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.