ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Wed Sep 16 2020 07:09:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

عملیات اجرایی 10 پایگاه اورژانس در اراک آغاز شد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.