ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Wed Sep 16 2020 07:29:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

برگزاری همایش ملی «مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد» توسط دانشگاه پیام‌نور همدان    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.