ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Wed Sep 16 2020 07:46:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

بیل گیتس اعتبار سازمان غذا و داروی آمریکا را زیر سوال برد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.