پندار آنلاین / فرهنگی

{{ formatDate('Wed Sep 16 2020 07:47:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

فریبا نادری متفاوت تر از همیشه + عکس


فریبا نادری با انتشار این عکس نوشت: بهتر است برای چیزی ک هستی، منفور باشی تا اینکه برای چیزی ک نیستی محبوب باشی.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.