ایسنا / هنری

{{ formatDate('Wed Sep 16 2020 08:47:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ازسرگیری مناظره های «زاویه» با بررسی الزام حجاب در ایران    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.