ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Wed Sep 16 2020 08:57:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

معاون استاندار بوشهر خواستار ایجاد رشته دانشگاهی سالمندشناسی در بوشهر شد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.