رصد اقتصادی / فرهنگی

{{ formatDate('Fri Sep 18 2020 16:49:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

طلاق پنهانی الهام حمیدی از همسرش لورفت + عکس های دیده نشده


الهام حمیدی که مدت زیادی از ازدواج دومش نگذشته است در مورد ازدواج اول و طلاق همسرش صحبت کرده است .


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.