مستقل آنلاین / فیلم

{{ formatDate('Fri Oct 16 2020 09:29:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

دیگر پولی نمانده تا کسی اختلاس کند!


مجیدرضا حریری (رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین) در برنامه سلام صبح بخیر گفت: اگر چند وقتی است تخلف اقتصادی نداریم، به خاطر این است که دیگر پولی در مملکت نداریم.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.