مستقل آنلاین / فیلم

{{ formatDate('Fri Oct 16 2020 15:01:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

مردم همه کمبودها را از عمامه و مذهب می‌بینند


آمدیم ترامپ دوباره انتخاب شد یا بایدن از ترامپ بدتر شد، سرنوشت ۸٠ میلیون ایرانی را به اراده آمریکا گره نزنید؛ مردم همه کمبودها را از عمامه و دین و مذهب می‌بینند.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.