ایسنا / عکس

{{ formatDate('Fri Oct 16 2020 17:30:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

شلوغی ساحل شهر بندرعباس با وجود شیوع کرونااخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.