ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Sat Oct 17 2020 05:32:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

نگاهی به رویکرد پلیس در شعارهای هفته ناجا؛ از اقتدار تا مشارکت    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.