ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Sat Oct 17 2020 10:41:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

مقدار گاز هیدروژن موجود در جهان محدود است    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.