ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Sat Oct 17 2020 11:39:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

هیچ وقت منافع شخصی خود را در نظر نگرفتم/باید از حواشی دوری شود    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.