ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Sat Oct 17 2020 12:20:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

برخورد با نقض مقررات ستاد کرونا از سوی صنوف/ اعلام صنوف دارای محدودیتاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.