ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Sat Oct 17 2020 17:32:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت قرمز و بحرانی کروناییاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.