ستاره پارسی / فرهنگی

{{ formatDate('Sat Oct 17 2020 20:09:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

سوتی جنجالی نفیسه روشن در منتشر کردن فیلم عروسیش+فیلم حاشیه ساز


گاف بزرگ نفیسه روشن با انتشار فیلم رقصش او را به دردسر انداخت.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.