ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Sat Oct 17 2020 21:45:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

نصیرایی: اتفاقات و واقعیت های کرونا را برای مردم بازگو کنیداخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.